top of page
dd-4670-02b.jpg

Ford Köln

Demontáž a montáž novej výrobnej linky.
* Demontáž a montáž trás
* Demontáž a montáž senzorov
* Demontáž a montáž motorov
* Demontáž a montáž rozvádzačov
* Vyťahovanie káblov
* Ťahanie nových káblov

bottom of page