Naše dokončené/prebiehajúce projekty.

2020/2021

Wismar

Nemecko

Oprava elektroinštalácie jednej časti vyhoreného objektu.

Baruth/Mark 

Nemecko

Kompletná elektroinštalácia v novo postavenej hale .

Zapajanie nových motorov v starej hale.

Prerábanie elektroinštalácie podľa nového umiestnenia motorov a dopravníkov.

Jelenia Gora

Poľsko

Elektroinštalácia vo výrobnej hale .

Oberrot

Nemecko

Kompletná elektroinštalácia v novo postavenej hale .

Wunsiedel

Nemecko

Kompletná elektroinštalácia v novo postavenej hale .

Enns

Rakúsko

Kompletná elektroinštalácia v novo postavenej hale .

Praha

Česká Republika

Bytová elektroinštalácia.

2021/2022

Oberrot

Nemecko

Kompletná elektroinštalácia v novo postavenej hale .

Baruth/Mark 

Nemecko

Kompletná elektroinštalácia v novo postavenej hale .

Zapajanie nových motorov v starej hale.

Prerábanie elektroinštalácie podľa nového umiestnenia motorov a dopravníkov.

G&F Elektro s.r.o. 

 IČO : 52 760 677 

 DIČ : 2121 1551 24       

  IČ DPH : SK 2121 1551 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Turany nad ondavou 80                                                                                                                                                                                  

090 33 Turany nad Ondavou                                                                                                                                                         

Slovensko / Slowakei / Slovakia