Kontaktné osoby
Patrik Gajdoš
tel .č. : +421 910 246 272
If you are our partner or you want to cooperate with us and you speak english language contact Patrik Gajdoš.
 
Kontaktujte Patrika Gajdoša ak ste partner hovoriaci v Slovenskom alebo Anglickom jazyku
/ak máte záujem pracovať za našu spoločnosť
/ak máte návrhy na spoluprácu
/ak chcete naceniť alebo vyhotoviť váš projekt.
Ľubomír Fečko
tel .č. : +421 940 805 531
Sprächt ihr deutsch ? Habt ihr interese für zusamenarbeit ? Kontaktieren si uns jeder zeit.
G&F Elektro s.r.o.
Turany nad Ondavou 80
090 33
IČO : 52 760 677
Email : gfelektro.praca@gmail.com
Tel. č. : +421 910 246 272

G&F Elektro s.r.o. 

 IČO : 52 760 677 

 DIČ : 2121 1551 24       

  IČ DPH : SK 2121 1551 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Turany nad ondavou 80                                                                                                                                                                                  

090 33 Turany nad Ondavou                                                                                                                                                         

Slovensko / Slowakei / Slovakia